Akce

Podívejte se na akce pořádané naší školou.

ŽÁCI SE ÚČASTNILI OKRESNÍHO KOLA PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU

28.11.2023 se žáci, kteří vytvořili dvě družstva, zúčastnili okresního kola přeboru škol v šachu. Všem našim hráčům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

VELIKONOCE VE ŠKOLE

Každý rok máme velikonoční dílny. Letos to bylo 5.dubna a byl to super den.

První až pátá třída začala vyučování jinými velikonočními zvyky. Třetí         a druhá třída pekla jidáše. Paní přadlena nám ukázala, jak se pracuje s vlnou a co se z ní vyrábí. Pan farář nám vyprávěl o slavení křesťanských Velikonoc. Kluci z páté třídy si mohli uplést vlastní pomlázku.

Tento velikonoční den se mi líbil, protože jsme nemuseli sedět v lavicích. Moc jsem si ten den užila.

Šárka Koštejnová – žákyně 5.třídy

PROJEKT S BUDYŠÍNEM – SKLÁRNA AJETO

Dne 11. ledna proběhl výlet s Budyšínem do sklárny AJETO v Lindavě.

Ráno si naši 5. třídu vyzvedl německý autobus a jeli jsme do sklárny. Když jsme dojeli, seznámili jsme se s budyšínskými dětmi a rozdělili na skupiny. Poté jsme vyrazili na prohlídku sklárny. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. Každý jsme si vyrazili skleněnou minci. Poté jsme jeli zpátky do školy, kde jsme se společně naobědvali. Po obědě jsme se ještě naučili pár německých slov a nakonec našim přátelům popřáli šťastnou zpáteční cestu.

Tento den jsme si společně užili.

Návštěva Huti

V úterý 21.března jsme měli s prvňáčky možnost navštívit sklárnu Ajeto v Lindavě. Byl to jedinečný zážitek! Sledovali jsme z výšky huť v plném provozu, viděli jsme vznikat několik zajímavých objektů a sami jsme si vytvořili malou skleněnou památeční minci. Prošli jsme si i další provozovny s různými druhy zpracování skla a sklářských forem. Už víme, z čeho se sklo vyrábí a jak náročná je práce hutních sklářů, hlavně kvůli vysoké teplotě – bylo nám všem opravdu velké horko…Děkujeme za parádní zážitek a budeme se těšit zase příště! 

Česko-německá setkání

Naše škola se podílí na mezinárodním projektu Erasmus+.

V rámci tohoto projektu, jsme navázali spolupráci s budyšínskou školou. Projekt Naše podobnosti, podpořený Česko-německým fondem budoucnosti, zahrnuje čtyři mezinárodní setkání.

V pondělí, 5. 12., se uskuteční již třetí setkání. Tentokrát navštíví Budyšín Polevsko. Setkání bude tematicky zaměřeno na blížící se advent, Svátek svatého Mikuláše a Štědrý den.

Program začíná přibližně v 9:00 hodin ve škole, kde se s naší milou návštěvou přivítáme a dáme si menší občerstvení.

Následovat budou jazykové animace plné zábavy a zajímavých informací.

Svátek svatého Mikuláše slavíme 6. prosince. Domovy však navštěvuje, spolu s čertem a andělem, již v předvečer, 5. prosince. Naše děti překvapí německé kamarády tradičními kostýmy, v nichž nás čeká společná procházka po Polevsku.

Po procházce nám jistě vyhládne, a tak nás čeká oběd v místní restauraci. Kromě chutného oběda, se děti mohou těšit na vánoční dílničky.

V závěru si děti společně zazpívají vánoční koledy.

Za tuto obohacující spolupráci jsme moc vděční. Společně s našimi přáteli z Německa si jedno z nejkrásnějších období v roce jistě užijeme. Brzy na viděnou!

Návštěva Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Ve čtvrtek 6. 10. navštívila naše škola Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě. Pro děti byl připraven program Den zvířat; Pestrá krajina se zvířaty. V zahradě kláštera, v němž muzeum sídlí, čekalo na děti šest stanovišť. Stanoviště, rozvíjející odborné znalosti, pohybovou aktivitu i kreativitu, byla zaměřena na ochranu nejrůznějších živočišných druhů.

Děti obcházely jednotlivá stanoviště, plnily úkoly, a také si odnesly malé dárečky v podobě omalovánek, skládaček z papíru či časopisů. Dětskou pozornost nejvíce zaujali dravci. Pan sokolník předal dětem zajímavé informace. Na dalších stanovištích čekala na děti roztomilá zvířátka z útulku. Nejeden žák by si vzal zvířátko nejraději domů.

I přes to, že nás neminul déšť, jsme si akci všichni moc užili. Děkujeme.

Cesta do pravěku

Jelikož se žáci 4. ročníku učili několik hodin o pravěku, rozhodli jsme se, že si závěrečnou hodinu vlastivědy zpestříme. Vžili jsme se převážně do doby kamenné starší a mladší.

Děti se převlékly do kožešin, ozdobily se nejrůznějšími šperky, a dokonce si opatřily i pazourkové dýky a kopí. Děti byly opatrné, a tak se naštěstí nikomu nic nestalo.

Vysvětlovali jsme si, jak si pravěcí lidé rozdělávali oheň. Viděli jsme zajímavé dokumenty o živočiších z doby pravěké. Tyto živočichy pak děti namalovaly.

Vzpomněli jsme si na lovce a sběrače ze starší doby kamenné. Chlapci se se svými zbraněmi vydali na lov. Dívky poskytly bobule, pomocí nichž potom děti malovaly kreativní obrázky.

Nebylo to jednoduché, neboť jsme se dorozumívali pouhými skřeky a občasnou jednodušší řečí.

Děti přemýšlely, jaká pravěká jména by se jim líbila. U ohně jsme si za doprovodu zvučného kamene a dřeva zatančili. Děti si zasoutěžily ve vědomostním kvízu.

Moc jsme si tuto cestu za poznáním užili a budeme se těšit na další tematický projekt!

Bc. Lucie Špádová, třídní učitelka

Zápas ve vybíjené v Zahrádkách

V úterý 20. 9. 2022 se v přátelském duchu konal zápas ve vybíjené v Zahrádkách, kterého jsme se s dětmi rádi zúčastnili. Děti se potkaly s kamarády z ostatních škol a užily si tak zápas mezi sebou. Naše děti byly moc šikovné a hru si podle jejich slov maximálně užily. Na závěr bylo vyhlašování vítězů a rozloučení.

Přejít nahoru
Přejít na začátek