Naše Mateřská škola je součástí Základní školy v Polevsku, kde děti, které projdou školkou, pokračují rovnou do školy základní. To je pro ně velmi přínosné, neboť pokračují v prostředí, které dobře znají a také jsou součástí velké rodiny, kterou škola i školka tvoří. Naší snahou je vytvářet klidné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře děti, učitelé i rodiče

           Největší přednosti naší školky:

 • Třídy v naší školce jsou heterogenní, takže spolu vyrůstají, vzdělávají se a hrají si. Malé děti se tak přirozeně učí od dětí starších, které jim pomáhají v náročnějších situacích a starší děti se zase učí starat se o mladší a slabší kamarády. 
 • Přijímáme děti od 2let.
 • Umožněna je flexibilita v docházce, kdy dítě může docházet třeba jen na část dne nebo pouze některé dny v týdnu.
 • S dětmi jsme co nejvíce venku, a to jak v areálu naší školky, tak i v okolí v rámci procházek a výletů. Naši školku obklopuje překrásná příroda, kterou maximálně využíváme.
 • Dbáme na to, aby si děti během odpoledne odpočinuly.
 • Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Každé dítě má jiný charakter, jinou osobnost a jinou potřebu. Dítě učíme samostatnosti, sebeobsluze ale snažíme se pracovat v kolektivu.
 • Za pomocí písniček, říkadel, her, pohybových aktivit a tvoření se hravě vzděláváme. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti.
 • Školka nabízí logopedickou prevenci.
 • Kroužky-sportovní, hudební, konverzace Anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • V rámci školky chodíme v zimním období lyžovat s kvalifikovanou instruktorkou.
 • Ke komunikaci, také používáme moderní aplikaci Twigsee (omlouvání dětí, ankety, akce, důležité informace)
 • Naše školka úzce spolupracuje se Základní školou, a to zejména při konání společenských akcí.

Činíme vaše děti šťastnými

Pořádáme a účastníme se mnoha různých akcí, jako jsou např. karneval, lampionový průvod, vánoční jarmark, vánoční besídka pro rodiče a seniory, adventní zpívání v kostele, různá divadelní představení, spaní ve školce, čarodějnice, dopravní den (jízda na kolech, koloběžkách), Den dětí, školka v přírodě, T-mobile olympijský běh, různé výlety, zážitkové programy se živými zvířaty a mnoho dalších akcí. 

Snažíme se děti  vést k lásce k přírodě, vzájemné toleranci  a úctě, radosti ze života a kladnému vztahu  ke  vzdělání. Naše práce s dětmi, je pro nás radostí a naplněním.

Zavolejte do mateřské školy +420 604 968 155

S rodiči komunikujeme mimo jiné i prostřednictvím Twigsee

Mateřská školka je otevřena od 6.00 h do 16.00 h.

Režim dětí v Mateřské škole:

Do 8.00 – ranní příchody dětí 

– 8.00 – 8.30  rozcvička
– 8.30 – 9.00 svačina
– 9.00 – 10.00 řízená činnost
– 10.00 – 11.00 pobyt venku
– 11.15 – 11.45 oběd
– 11.45 – 14.00 odpočinek (předškoláci  13.00-14.00 předškolní vzdělávání)
– 14.00 – 14.30 svačina
– 14.30 – 16.00 volná hra, čekání na rodiče

Přejít nahoru
Přejít na začátek