Mateřská škola

Aktuální informace o naší mateřské škole.

Mateřská škola

Naše Mateřská škola je součástí Základní školy na Polevsku, kde děti, které projdou školkou, pokračují rovnou do školy základní a to doslova – jen o patro – do první třídy.

Třídy v naší školce jsou heterogenní, takže zde spolu vyrůstají, vzdělávají se a hrají si děti od dvou do šesti let. Malé děti se tak přirozeně učí od dětí starších, které jim pomáhají v náročnějších situacích a starší děti se zase učí starat se o mladší a slabší kamarády. 

Ve školce o děti pečují kvalifikované paní učitelky, kterým pomáhá paní asistentka.  Školka má svou logopedickou prevenci, děti mohou navštěvovat kroužek konverzace AJ s rodilým mluvčím, kroužek hudební a sportovní. 

Nespornou výhodou naší školy a školky je prostředí plné lesů a luk, které nás obklopuje. Máme tak s dětmi spoustu možností kam chodit na vycházky a objevovat svět a přírodu kolem nás. Ven s dětmi chodíme velmi často, pozorujeme přírodu a její změny v průběhu ročních období a čerpáme nápady a inspiraci pro naše výchovně vzdělávací plány a činnosti.

Činíme vaše děti šťastnými

Účastníme se aktivně na aktivitách v obci, jako jsou např., karneval, lampionový průvod  nebo Vánoční jarmark.

Snažíme se děti  vést k lásce k přírodě, vzájemné toleranci  a úctě, radosti ze života a kladnému vztahu  ke  vzdělání. Naše práce s dětmi, je pro nás radostí a naplněním.

Barbora Tondlová
Učitelka

Karolína Staňová
Učitelka

Jasmine Jawichová
Učitelka

Michaela Čechová
Asistentka

Zavolejte do mateřské školy +420 604 968 155

S rodiči komunikujeme mimo jiné i prostřednictvím WhatsApp skupiny. 

Mateřská školka je otevřena od 6.00 h do 16.00 h.

Režim dětí v Mateřské škole:

Do 8.00 – ranní příchody dětí 

  • 8.00 – 8.30  rozcvička
  • 8.30 – 9.00 svačina
  • 9.00 – 10.00 řízená činnost
  • 10.00 – 11.00 pobyt venku
  • 11.15 – 11.45 oběd
  • 11.45 – 14.00 odpočinek (předškoláci  13.00 – 14.00 předškolní vzdělávání)
  •  14.00 – 14.30 svačina
  • 14.30 – 16.00 volná hra, čekání na rodiče
Přejít nahoru
Přejít na začátek