Základní škola

Přečtěte si o naší Základní škole na Polevsku

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis dítěte do 1. ročníku 2023 – 2024

Dotazník pro rodiče k zápisu dítěte do 1. třídy 

Žádost o odklad 

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Polevsko 167, IČO 70698503

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Polevsko, okres Česká Lípa, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ a MŠ Polevsko“), stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024.

ZŠ a MŠ Polevsko bude ve školním roce 2023/2024 otevírat jednu první třídu (předpokládaný počet žáků, které je možné přijmout – 16, může být upraveno dle aktuálního počtu volných míst souvisejících s rejstříkovou kapacitou školy). V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Podmínky přijetí:

1. Do ZŠ a MŠ Polevsko se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Polevsku.

2. Do ZŠ a MŠ Polevsko se dále přijímají děti z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ a MŠ Polevsko. V případě cizinců pak děti s místem pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ a MŠ Polevsko.

3. Do ZŠ a MŠ Polevsko se dále přijímají děti z jiného školského obvodu, v případě cizinců pak děti z jiného školského obvodu.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

 

Mgr. Andrea Emingerová, ředitelka školy

Přejít nahoru
Přejít na začátek