Základní škola

Jsme škola a školka rodinného typu, máme malé počty žáků ve třídách a díky tomu můžeme mít individuální přístup ke všem dětem a plně se jim věnovat. Všichni klademe důraz na dodržování zásad slušného chování, řešíme konflikty mezi dětmi a tím vytváříme bezpečné prostředí. Těšíme se z blízkosti krásné přírody, kde trávíme co nejvíce času. Přestup dětí z MŠ do 1.třídy je naprosto bezproblémový, neboť se všichni znají a cítí se zde dobře.

Co je na naší škole výjimečné:

· inovativní výuka, důraz na činnostní a zážitkové učení, projektové dny, spousta kulturních a vzdělávacích akcí, škola v přírodě, ozdravné pobyty – škola hrou

· rozšířená výuka cizího jazyka – od 1.ročníku žáci konverzují s rodilým mluvčím v anglickém jazyce

· individuální a rovný přístup ke všem dětem, vzděláváme i děti se specifickými potřebami, včetně dětí nadaných a talentovaných, zajišťujeme doučování

· výborné vybavení (interaktivní tabule, tablety, přístup k výukovým programům, papírová i elektronická ŽK, Škola OnLine, Proškoly.cz

· formativní a slovní hodnocení 1.- 4.třída, které podporuje další efektivní učení, podává zpětnou vazbu a nabízí žákovi u učiteli postupy vedoucí ke zlepšení. 5.ročník je cíleně veden pro úspěšný přechod žáků na vyšší stupeň – žáci mají možnost chodit na hodiny přípravy na přijímací zkoušky z Čj a M

· pravidelné komunikační kruhy a kruhy bezpečí – dbáme na rozvoj komunikačních dovedností, sebeprezentace, řešení sociálních situací

· klademe důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků; asistent v každé třídě

· děti jsou vedeny k péči o životní prostředí – třídí odpad, čistí studánky, uklízí les, sází vlastní zeleninu, kytky a bylinky…..

· výuka bruslení od 1.třídy, plavání od 2.třídy, v zimě pro TV využíváme tělocvičná jiné školy, v létě vlastní hřiště, venkovní sportoviště v lese.

· družina je u nás do 5. třídy s bohatým a rozmanitým programem – v zimě chodíme zdarma lyžovat na místní sjezdovku

· máme bohatou nabídku kroužků: vaření, sborový zpěv, cizí jazyky, dětská jóga, sportovní kroužek, logopedii – spolupracujeme s neziskovou organizací „Darujeme kroužek dětem“, kde lze zažádat o příspěvek na zaplacení kroužků

· spolupracujeme s poradenskými zařízeními, máme odpočinkovou místnost pro děti se speciálními potřebami

· účastníme se různých projektů, i mezinárodních, dále spolupracujeme a soutěžíme s okolními malotřídními školami, účastníme se sportovních a vědomostních soutěží, spolupracujeme s DDM

· máme vlastní školní jídelnu – jíme zdravě – jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, sociálně znevýhodněným dětem zajišťujeme obědy zdarma

· organizujeme ŠVP, ozdravné pobyty

· rodiče jsou u nás vítáni – komunitní spolupráce obce a školy

Přejít nahoru
Přejít na začátek