Den svatého Martina

V pátek, 11. listopadu, se děti zúčastnily svatomartinského projektu. Do naší školy sice žádný Martin nechodí, přesto jsme si tento významný den rádi připomenuli a náležitě ho oslavili. Uchování této české tradice přetrvává několik století. Byla by tak škoda, ho opomenout.

Ráno se děti shromáždily u paní učitelky Dáši. Paní učitelka děti přivítala a seznámila je s tímto dnem. Na děti také čekalo poutavé video o životě svatého Martina.

Děti pak v jednotlivých třídách plnily tematické křížovky a přesmyčky, zodpovídaly na jednotlivé otázky a s chutí počítaly sladkou matematiku. Prvňáčci si s paní učitelkou Magdou vyrobili lampiony, které k tomuto dni neodmyslitelně patří. Páťáci nezaháleli a vyrobili si s paní učitelkou Markét lucerničky. Poté si děti odpočinuly u svatomartinských omalovánek.

Celou školou se linula vůně svatomartinských rohlíčků, kterých se děti z MŠ i ZŠ vlastnoručně zhostily. Na základě předchozí zkušenosti, se děti z vyšších ročníků pokusily o popis pracovního postupu. Rohlíčky všem tak zachutnaly, že si je někteří upekli i doma.

Na bílý sníh si budeme muset počkat. Nicméně, školu nám zdobí kresby svatomartinského bělouše, na kterých se podíleli žáci s paní ředitelkou, a které nám blížící se zimu připomínají.

Děkuji celému týmu ZŠ i MŠ. Projektový den se velmi vydařil!

Bc. Lucie Špádová, třídní učitelka 4. ročníku

Přejít na začátek