Vánoční besídka Mateřské školy

V pondělí 18.12. proběhla v naší mateřské škole besídka pro seniory z obce. Děti si pro ně připravily pásmo básniček, písniček a taneček a vysloužily si sladkou odměnu. 

Následný den, 19.12., proběhla vánoční besídka pro rodiče, kteří si přišli poslechnout básničky a písničky a zhlédnout taneček. Děti byly odměněny velkým potleskem, besídka se moc vydařila.

Přejít nahoru
Přejít na začátek