Volfartický Vlastík

Přijali jsme pozvání na Volfartického Vlastíka. Společně jsme se poctivě připravovali na vlastivědnou soutěž malotřídních škol, i když jsme moc netušili, co nás čeká.

Dopoledne děti procházely jednotlivá stanoviště, kde se setkaly se středověkým bardem a dobovými nástroji. Šenkýř uvařil na ohni středověký pokrm, který byl překvapivě chutný. Soutěžící hledali v historické mapě, poznávali hrady a zámky našeho kraje a potěžkali si rytířskou zbroj.

Vyvrcholením dějepisného dne se stala hra Riskuj!, ve které tým páťáků vyhrál a přivezl na Polevsko hliněnou sošku Vlastíka.

Celý, historií nabitý, den byl velkým zážitkem a první místo radostným bonusem.

Přejít na začátek